Silkeborgudstillingen var støttet af Silkeborg kommune frem til 2018, og Silkeborg Kulturråd var projektejer. Midlerne søgtes ved Silkeborg Kulturråd til udstilling af billedkunst.


Intentionerne med en Silkeborgudstilling var at styrke interessen for billedkunsten, både for et publikum og for udøvende kunstnere i kommunen.


En ansøgning skulle indeholde udstillingsoplæg/idé der opfyldte vilkårene, samt præsentation af deltagende kunstnere. Censorer valgte den ansøgning, der bedst opfyldte vilkårene for Silkeborgudstillingen. Censorerne udpegedes af Akademirådet, og Silkeborg Kulturråd koordinerede forløbet. Beløbet der kunne søges var: 45.000 kr.

De udstillende kunnen søge andre sponsorater, men udstillingen skulle som et minimum kunne gennemføres for de 45.000 kr.


Udstilling 2002 -2017

Silkeborgudstillingen har eksisteret siden midten af 1990'erne og fra 2002 i Kulturspinderiet på Papirfabrikken frem til dets lukning. Fra 2013 fik Silkeborgudstillingen en ny form som Open Call for udstillingerne. Formålet med Silkeborgudstillingen var at styrke interessen for billedkunsten i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kulturråd havde i dialog med Kultur- og Fritidsudvalget udarbejdet de nye retningslinjer og vilkår for Silkeborgudstillingerne. Kunstnere eller kurator kunne søge 45.000 kr.  Det var op til ansøger at udarbejde udstillingskonceptet, og der kom spændende og innovative forslag til udstillingerne. Da der manglede udstillingsfaciliteter, blev udstillingen i 2013 vist på Silkeborg Bad og i 2015 og 2017 i  utraditionelle lokaler eller i byrummet.


Læs pressemeddelelsen for den sidste Silkeborgudstilling 2017 her og vejledningen til ansøgere her.

Ansøgningsfristen var 1. marts 2016 på silkeborgudstillingen@gmail.com for 2017-udstillingen.