INVITATION TIL KULTURPOLITISK VÆLGERMØDE


Alle er velkomne!


Som bindeled mellem udøvende kunstnere, publikum og det kommunale system afholder Silkeborg Kulturråd et vælgermøde i forbindelse med det kommende valg til kommunalbestyrelsen.


Mødet afholdes onsdag den 8. november 2017, kl. 19.30 - 22 i Rosengårdscentret, Tulipanvej 2.


Blandt temaerne er:

-  Siden lukningen af Kulturspinderiet har billedkunstnerne været hjemløse. Hvor længe skal de vente? Hvor er tålegrænsen                        for nedskæringer på kulturen, fx Biblioteket?

-  Kan en kommune klare sig med frivillige, eller skal der professionelle kunstnere i spil?

-  Vil der være plads til et egnsteater, som kunne styrke kulturlivet i kommunen ved at yde professionel assistance i afviklingen af kulturelle events?


Vi håber at I som medlemmer af kultursilkeborg vil deltage med spørgsmål til de politiske kandidater og bidrage til en konstruktiv debat.


Med venlig hilsen


SILKEBORG KULTURRÅD