Silkeborg Kulturråd blev skabt efter de tre faglige samråd Teatersamrådet, Musiksamrådet og Billedkunstsamrådet blev nedlagt i 2011.

De daværende Samråds formål og opgaver varetages derfor nu af Silkeborg Kulturråd.


For informationer vedrørende Silkeborg Kulturråds formål og opgaver samt om samarbejdet mellem Silkeborg Kommune og Kulturrådet klik her.


En af Kulturrådets opgaver er behandling af ansøgninger til Ungepuljen.


En pulje der støtter skabelse af nyskabende kreative lokale kulturaktiviteter for, med og af unge.


For flere informationer om Ungepuljen samt ansøgningsskema til Ungepuljen klik her.

 

Silkeborg Kulturråd har været inddraget i udarbejdelsen af de kommende kulturaktiviteter i kommunen. For at sikre et bredest muligt fundament for arbejdet blev der d. 30. maj 2012 afholdt en kulturworkshop i Medborgerhuset på Bindslevs Plads, hvor alle kunne deltage. Sammen med Silkeborg Kommunes Kultur- og Fri­tidsafdeling m.fl. har Silkeborg Kulturråd på denne baggrund formuleret udkast til de kulturpolitiske rammer og skrevet et idékatalog, hvoraf dele kan udmøntes i 2013. Se Silkeborg Kommunes idékatalog her.

 

Mødedatoer for Silkeborg Kulturråd finder du her. Alle dage afholdes møderne kl. 17-19 i Medborgerhuset Bindslev Plads.