KulturSilkeborg er en medlemsforening. Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, som benævnes Silkeborg Kulturråd. Silkeborg Kulturråd har en række særlige opgaver i forhold til Silkeborg Kommune.


Der afholdes hvert år generalforsamling i foreningen, hvor der bl.a. er valg til foreningens bestyrelse - Silkeborg Kulturråd.


Vedtægter for foreningen kulturSilkeborg finder du her.

 

Foreningens midler tilvejebringes gennem et årligt administrationstilskud fra Silkeborg Kommune og evt fra andre offentlige instanser, fonde, sponsorater samt kontingent fra medlemmerne. For tiden opkræves der ikke kontingent, og der modtages kun midler fra Silkeborg Kommune.


Silkeborg Kulturråd vedtog på årsmødet d. 17. marts 2012 at ændre organiseringen fra råd til medlemsforening med den årlige generalforsamling som øverste myndighed. Begrundelsen for ændringen fremgår af Derfor kulturSilkeborg.