Silkeborg Kulturråd har på årsmøde d. 17. marts 2012 vedtaget at ændre organiseringen fra råd til medlemsforening med den årlige generalforsamling som øverste myndighed.


Medlemsforeningens navn er kulturSilkeborg. Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, som benævnes Silkeborg Kulturråd.


Begrundelsen for ændringen fremgår af Derfor kulturSilkeborg.


Vedtægter for foreningen kulturSilkeborg finder du her.

 

Foreningens midler tilvejebringes gennem et årligt administrationstilskud fra Silkeborg Kommune, andre offentlige tilskud, fonde, sponsorater samt kontingent fra medlemmerne. For tiden opkræves der ikke kontingent, og der modtages kun midler fra Silkeborg Kommune.