Referatet fra generalforsamlingen finder du her.

Formandens beretning er her.

Silkeborg Kulturråds medlemmer er efter generalforsamling 2017 i kulturSilkeborg:


 

Forrest: Karsten Petersen (Ungepuljen). Fra venstre i 2. række: Jette Falster (Silkeborgudstillingen), Steen Hovmand (næstformand og Silkeborgudstillingen), Henrik Vedel Kristensen (sekretær), Maria Frederiksen, John Hahn (kasserer), Mette Mailund Strong (suppleant), Lars Bornæs, Cüneyt Pala (suppleant), Mette Østergaard, Hans Løkke (formand).


Silkeborg Kulturråd har på årsmøde d. 17. marts 2012 vedtaget at ændre organiseringen fra råd til medlemsforening med den årlige generalforsamling som øverste myndighed.


Medlemsforeningens navn er kulturSilkeborg. Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, som benævnes Silkeborg Kulturråd.


Der afholdes hvert år generalforsamling i foreningen, hvor der bl.a. er valg til foreningens bestyrelse - Silkeborg Kulturråd.


Begrundelsen for ændringen fremgår af Derfor kulturSilkeborg.


Vedtægter for foreningen kulturSilkeborg finder du her.

 

Foreningens midler tilvejebringes gennem et årligt administrationstilskud fra Silkeborg Kommune, andre offentlige tilskud, fonde, sponsorater samt kontingent fra medlemmerne. For tiden opkræves der ikke kontingent, og der modtages kun midler fra Silkeborg Kommune.