Silkeborgudstillingen

 

Silkeborgudstillingen er støttet af Silkeborg kommune og Silkeborg Kulturråd er projektejer. Midlerne søges ved Silkeborg Kulturråd til udstilling af billedkunst.

 

Intentionerne med en Silkeborgudstilling er at styrke interessen for billedkunsten, både for et publikum og for udøvende kunstnere i kommunen.

 

En ansøgning skal indeholde udstillingsoplæg/idé der opfylder vilkårene, samt præsentation af deltagende kunstnere. Censorer vælger den ansøgning, der bedst opfylder vilkårene for Silkeborgudstillingen. Censorerne udpeges af Akademirådet, og Silkeborg Kulturråd koordinerer forløbet. Beløbet der kan søges er: 45.000 kr.

De udstillende kan søge andre sponsorater, men udstillingen skal som et minimum kunne gennemføres for de 45.000 kr.

 

Udstilling siden 2002

Silkeborgudstillingen har eksisteret siden 2002, men har taget en ny form som Open Call hvor udstillingen 2017 er anden gang. Formålet med Silkeborgudstillingen er at styrke interessen for billedkunsten i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kulturråd har i dialog med Kultur- og Fritidsudvalget udarbejdet de nye vilkår for kommende Silkeborgudstillinger.

 

Silkeborgudstillingen er i dag blot en titel og 45.000 kr. man kan søge som kunstnere eller kurator. Det er op til ansøger at udarbejde udstillings-konceptet, og der forventes at komme spændende og innovative forslag til udstillingerne.

Læs pressemeddelelsen for Silkeborgudstillingen 2017 her.

Læs vejledningen til ansøgere her.

 

Ansøgningsfristen var 1. marts 2016 på silkeborgudstillingen@gmail.com